2023


Syuan Fei

Image

Qian Yan

Image

Pookie

Image

2022


Ericka Chiu

Image

Neda Sanobar

Image

Abigail Chew

Image

Thanh Ha

Image

2021


Ying Chi

Image

Phuong Anh

Image

Veny Tjita

Image

2020


Sin Fen

Image

Kim

Image

Arthuro

Image

Hsin Ping

Image

Lee Ke

Image

Yi Xiu

Image

2019


Ru Ying

Image

Wan Ting

Image

2018


Yan Hui

Image

Han Pin

Image

2015


Syuan Fei

Chiao Yin

2014


Yu Hsin

Yen Yu

Shu Min

2012


Ming Tzu

Tean Hsu

2011


Hsin-I

Pin Chun


© 2021 Shih-Shun Lin. PMBV. IOB. NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY