banner
 
 
Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  回首頁臺大首頁  
     
  退費及延期就讀辦法結業證明申請須知線上申請  
     
 

【申請須知】

 
     
  1. 成績單終身學習時數登錄須於課程結束前一週,始可申請。終身學習時數僅限於上課年度中提出申請。請於結業後一年內申請相關證明,逾期恕不發放。

  2. 請依據學員證上資料,詳實填寫學號班別授課教師。申請終身學習時數,請務必填寫正確出生年月日、身分證字號,缺一不可。

  3. 授課教師提出成績後,成績單製作時間為3個工作天本中心提供郵寄及公文交換兩種領取方式

  4. 具備正式公務人員身分、約聘雇人員及本校職員,始可申請登錄『終身學習時數』。非位於台大校內單位,不得申請公文交換遞送服務。

  5. 成績未達及格標準,不予核發成績單,亦不予登錄終身學習時數。

  6. 如有其他相關問題,請逕洽業務承辦人02-3366-3423皮小姐。

  我已詳閱並同意上述申請須知  
 
進入申請成績單     進入申請時數登錄