Lab Members

Nina Lu Yun

Lab Technician

Hsiao-Chi Chang

Lab Technician

Ming-Hung Chien

Lab Technician

Chieh Liu

Master program

Han-Hsuan Chou

Master program

James Chen-Han Chung

Master program

Sui Shan Lin

Lab Technician

Chia-Hung Hsieh

Post-doc