Classical Works in Humanities Program
宗旨特色 課程介紹 報名方式 表格下載 學程資料庫
 
     
 
 
110-1經典人文學程

申請至2021930截止

 
  連結 經典人文學程錄取名單
   

項次

110學年第1學期經典人文學程申請公告 2021.7.15

項次

110學年第1學期經典人文學程課程公告 2021.7.12
項次 109-2 經典人文學程座談會會議紀錄 2021.5.27
項次 109學年第2學期經典人文學程錄取名單 2021.3.3
     
     
   
 
 
國立臺灣大學歷史學系製作   網頁最佳解析度:1180*1014
本系地址:106319臺北市羅斯福路四段1號文學院1樓•電話:886-1-3366-4700∼4705
本網站版權屬於國立臺灣大學歷史學系暨研究所 2010 Department of History, NTU All Rights Reserved